Control your business, create your future

Edwin Haring

Edwin ° Eigenaar, fiscalist en ondernemerscoach

Pagina Edwin

Stuur een e-mail naar Edwintwitter_birdgoogle_pluslinkedin

  • Ontwikkeling ondernemerschap
  • Fiscalist en investeerder
  • Passie voor spiritualiteit

Ik kan de ondernemer om een andere manier leren kijken naar zijn eigen onderneming.

Sinds mijn jeugd wilde ik al ondernemer worden, waarin wist ik toen nog niet zo goed. Later bleek op school dat ik wel handig was met cijfers. Omdat ik voor de rest twee linkse handen heb (eigenlijk drie omdat ik ook nog eens linkshandig ben) ben ik mij daar meer in gaan specialiseren. Ik kom uit een ondernemende familie. Velen zijn ondernemende ondernemers of ondernemende werknemers. Een onderneming starten was iets heel natuurlijks, hetgeen ik ook heb gedaan in 1989.

Ik krijg met name inspiratie van de kleine ondernemer (van eenpitter tot maximaal 25 personeelsleden). Ik vind het heerlijk om met de ondernemer aan tafel overleg te voeren over zijn financiële beleid, zijn beweegredenen om ondernemer te worden, zijn privé beslommeringen, zijn luxe problemen en ga zo maar door. Vanaf het begin fungeer ik meer als coach dan als fiscalist/accountant, dat past mij als een goedzittende jas. We zorgen met elkaar er uiteraard wel voor dat het fundament stevig wordt gebouwd, dat het administratief en fiscaal prima in orde is tegen een goede transparante prijs kwaliteit verhouding, maar als dit eenmaal staat hoeft er nog maar alleen licht onderhoud aan plaats te vinden. Tijd te over om vooruit te kijken.

Wat ik als een van mijn belangrijkste doelen heb gesteld is om de ondernemer om een andere manier te laten leren kijken naar zijn eigen onderneming. Zijn administratie en cijfers niet te ervaren als noodzakelijk kwaad maar als een bruikbaar instrument om zijn onderneming beter te kunnen besturen. Dan is het natuurlijk fijner om naar de toekomst te kijken waar de ondernemer nog wel zelf iets aan kan doen dan naar het verleden kijken waar de ondernemer niets meer aan kan veranderen. Om dit te kunnen gebruik ik speciale software die de maandelijkse administratie vertaald in overzichtelijke management rapportages. De ondernemer ziet in begrijpelijke taal hoe hij er financieel voor staat nu en in de nabije toekomst. Dit is belangrijk omdat hij daardoor beter in staat wordt gesteld om actie te ondernemen, in welke richting dan ook. De ondernemer snapt veel beter waar hij financieel mee bezig is. Hij wordt hierdoor rustiger maar ook doortastender. De werkwijze heeft al menig ondernemer succesvoller later ondernemen.

Let’s connect!

emailtwitter_birdFacebookgoogle_pluslinkedinYouTube

P.S. Dit is echt iets voor jou

Bezoek OndernemerWijzer